Logga in

Styrelsen/Kontaktpersoner

Styrelse Verksamhetsperioden 2021-2022

Ordf Sigvard Eriksson F 10 a, Tfn 0727-224455

V.ordf Jonny Flink F 36 d, Tfn 0703-914634

Kassör Raimo Kaihlavirta F 6 b, Tfn 0703-306186

Sekreterare Lennart Eriksson M 13 a, Tfn 0702-598445

Ledamot Vakant

1:e suppl. Katarina Samuelsson M 13 d, Tfn 0704-908861

2:e suppl. Öijar Johasson F 22 f, Tfn 0708-437754

-----------------------------------------------------------------------------------

Revisorer: Saknas

Årsstämman 2021 beslöt anlita extern revisor
----------------------------------------------------------------------------------

Valberedning och sammankallande

2 Ledamöter: Saknas

1 Suppl: Saknas

---------------------------------------------------------------------------------

KONTAKTPERSONER

Telefonnummer till kontaktpersoner,se ovan under "STYRELSE"

Belysning: Jonny Flink

Lekplatser/Bollplan/Bouelplan: Katarina Samuelsson

Garage: Jonny Flink

Parkeringstillstånd: Sigvard Eriksson

Grönområden/Gräsklippning/Vinterunderhåll/Väghinder: Öijar Johansson / Sigvard Eriksson

Grannsamverkan: Sigvard Eriksson

Hemsida: Sigvard Eriksson

Husvagnsplatser: Sigvard Eriksson

Kabel TV/Com Hem: Lennart Eriksson

Kvarterslokal yttre o inre underhåll: Jonny Flink

Uthyrning kvarterslokal: Katarina Samuelsson

Sopcontainer: Raimo Kaihlavirta och Katarina Samuelsson

Undercentral inkl vatten o avlopp: Jonny Flink

Gator och Brunnar: Öijar Johansson

(UPPDATERAD 2021-09-22)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.