Styrelsen/Kontaktpersoner

Styrelse Verksamhetsperioden 2022-2023

Ordförande

Elias Zaki
0764262142

Kassör

Raimo Kaihlarirta
0703306186

Sekreterare

Antonija Håkansson
Ledamot

Gabriel Lahdo
0723359389

Heidur Unnarsdottir
0706845152

Gabriel Samuel

2:e suppl.
Gunilla Mujagic

-----------------------------------------------------------------------------------

Revisorer:


----------------------------------------------------------------------------------

Valberedning och sammankallande

2 Ledamöter:

1 Suppl:

---------------------------------------------------------------------------------

KONTAKTPERSONER

Belysning:

Elias Zaki

Lekplatser/Bollplan/Bouelplan:

Elias Zaki

Garage:

Elias Zaki

Parkeringstillstånd:

Elias Zaki

Grönområden/Gräsklippning/Vinterunderhåll/Väghinder:

Raimo Kaihlarirta

Grannsamverkan:

Elias Zaki

Hemsida:
Elias Zaki

Husvagnsplatser:

Elias Zaki

Kabel TV/Com Hem:

Elias Zaki

Kvarterslokal yttre o inre underhåll:

Elias Zaki

Uthyrning kvarterslokal:

Elias Zaki
0764262142

Sopcontainer:

Raimo Kaihlarirta

Undercentral inkl vatten o avlopp:

Elias Zaki

Gator och Brunnar:
Elias Zaki

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.