Vinterinformation 2021-11-09 (klicka på "Läs Mer")

Publicerad tisdag 9 nov 2021, 16:03

VÄGHINDER / SNÖSKOTTNING
I slutet av alla tre gator som går inom Tordyveln, bort mot Ryd Centrum, finns för närvarande ett stopp i form av väghinder/betongsuggor. Dessa kommer att flyttas åt sidan, så att snöröjning skall kunna ske. Visar det sig att det kommer att ske biltrafik vintertid, kommer väghindren att flyttas tillbaka, och snöskottningen upphör vid utplacerade väghinder. sad När snön smält undan, fick väghindren/"betongsuggorna" flyttas tillbalka, eftersom det återigen blev trafik in i vårt område via gångbanorna från Ryds centrum. Snöskottningen upphör därför vid utsatta väghinder mellan M 21-M 23 samt M 23-F 42.

GRUSUPPLAG (vintertid)
HSB har fått tillåtelse att i ena ändan av fotbollsplanen (närmast Ryd C) lägga upp ett lager grus. Detta för att snabbt och enkelt ha tillgång till grus för att vid behov kunna grusa våra gator.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.