Styrelsen informerar 2020-12-16, 2020-12-28, 2021-01-05

Publicerad onsdag 16 dec 2020, 14:52

SIdan uppdaterad 2001-01-05

PARKERINGSTILLSTÅND 2021 har utlämnats enligt tidigare information på hemsidan, samt meddelande till varje fastighet. Utlämning skedde den 9-10 december. 26 fastigheter valde att inte hämta sina parkeringstillstånd för 2021. Ytterligare möjlighet för avhämtning är ONSDAGEN DEN 30 DECEMBER 2020 och MÅNDAG DEN 4 JANUARI 2021. Båda dagarna mellan klockan 18 och 19. Plats: Kvarterslokalen. När utdelning av parkeringstillstånd avslutats 2021-01-04 var det fortfarade 15 fastigheter som inte hämtat parkeringstillstånd. Styrelsen utgår från att de inte längre har behov av parkeringstillstånd. För kännedom: Nästa styrelsemöte i kvarterslokalen är den 18 jan 2021, kl 18.00. Då finns tillfälle att hämta p-tillstånd.

KALLELSE TILL STÄMMA 2021: Härmed kallas alla medlemmar till stämman 2021. Stämman planeras till lördagen den 20 mars 2021. Reservation för att tidpunkten ändras, med hänvisning till pågående pandemi (covid-19) och Folkhälsomyndighetens anvisningar. Kallelse/handlingar utlämnas som vanligt till alla medlemmar innan stämman. Denna information har delats ut skriftligen till alla medlemmar.

SOPHANTERING: Inför kommande jul- och nyårshelg! Respektera reglerna för sophantering inom Torrdyvelin. Bruna soptunnorna är till för matavfall och där skall "bruna påsar" som finns vid varje sopcotainer användas. Inga plastpåsar får lämnas i de bruan tunnorna. Ställ inte kartonger o papper utanför sopcontainrarna. Vem skall ta vara på det skräpet? Använd t.ex. återvinningscentralen vid Spånvägen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.