NYHETER 2021-11-30 (klicka på "läs mer")

Publicerad tisdag 30 nov 2021, 12:36

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2022
Härmed kallas Tordyvelns medlemmar till ordinarie årsstämma lördagen 2022-03-26, med start kl. 11.00. Platsen är den samma som tidigare, dvs Räddningsskolans aula, Timmmervägen, Skövde. Handlingar kommer att delas ut ca 14 dagar före stämman.

MOTIONER TILL STÄMMAN 2022
Motioner till stämman 2022 skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december 2021. Motion kan lämnas till någon av styrelseledamöterna eller läggas i kvarterlokalens brevlåda/brevinkast.

PARKERINGSTILLSTÅND 2022
Parkeringstillstånd för 2022 lämnas ut endast på följande dagar o tider .
Kvarterslokalen, Tisdagen den 28 december mellan kloclan 18.00 - 20.00
Kvarterslokalen, Onsdagen den 29 december mellan kloclan 18.00 - 20.00

Tisdagen den 4 januari 2022 mellan klockan 18.00 - 19.00

PARKERINGSREGLER
Parkeringsregler inkl tillsyn/bevakning utlämns till samtliga fastigher i vecka 48/2021

INFORMATION
Är Du som medlem intresserad av vad som händer i Din samfällighet, läs då regelbundet protokoll och övrig information som lämnas på hemsidan.

OVANSTÅENDE INFORMATION HAR SKRIFTLIGT UTDELATS UNDER VECKA 48 TILL ALLA FASTIGHETER I TORDYVELN. Informationen finns även uppsatt på kvarterslokalens anslagstavla.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.