Nyheter

NYHETER 2021-11-30

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2022 Härmed kallas Tordyvelns medlemmar till ordinarie årsstämma lördagen 2022-03-26, med start kl. 11. 00

Vinterinformation 2021-11-09 (klicka på "Läs Mer")

VÄGHINDER / SNÖSKOTTNING I slutet av alla tre gator som går inom Tordyveln, bort mot Ryd Centrum, finns för närvarande ett stopp i form av väghinder/betongsuggor. Dessa kommer att flyttas åt sidan, så att snöröjning skall kunna ske. Visar det sig att det kommer att ske biltrafik vintertid, kommer väghindren att flyttas tillbaka, och snöskottningen upphör vid utplacerade väghinder

Störningar (211107)

Com Hem/Tele 2 meddelar att det kommer att vara störningar på Bredband och Digital-Tv under Tisdagen den 9 november 2021, prel mellan 09.00-12.00. Orsaken är att underhållsarbete skall utföras.

Nyheter 2021-01-19

Under 2020 har Tordyvelns samfällighetsförening betalt 215 420 kronor i ränta för kulvertlånet. Varje fastighetsägare har möjlighet att yrka avdrag för sin del av betald ränta ( 1/179 per fastighet) Har ränta betalts för hela året 2020 är räntekostnaden 1 203 Har ränta betalt endast del av året är räntekostnaden per månad 100

Styrelsen informerar 2020-12-16, 2020-12-28, 2021-01-05

SIdan uppdaterad 2001-01-05 PARKERINGSTILLSTÅND 2021 har utlämnats enligt tidigare information på hemsidan, samt meddelande till varje fastighet. Utlämning skedde den 9-10 december. 26 fastigheter valde att inte hämta sina parkeringstillstånd för 2021

Styrenlsen informerar 2019-07-04 ("klicka på läs mera")

Kvarterslokalen: I juni månad gjordes en översyn av kvarterslokalen av Räddningstjänsten Skövde. Anledningen till detta var att medlemmar vill veta hur många som får vistas i kvarterslokalen samtidigt. Räddningstjänstens bedömning är att antalet maximeras till 50 personer
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.