Nyheter

Ingen utdelning av parkeringskort i december

Vi kommer inte att dela ut nya parkeringskort detta år. Föregående styrelse brukade dela ut nya parkeringskort i december tidigare. Anledning till detta är att vi har ett stort antal tryckta kort kvar och det vore ett slöseri att kasta dessa för att dela ut nya

Nytt protokoll att läsa

Hej Det senast protokollet går nu att läsa under fliken protokoll. Mötet den 24/8 fick ställas in på grund av sjukdom. Mvh styrelsen

Träd har fallit

Ett träd har fallit ner på vägen in på mjölmossevägen. Det är begränsad framkomlighet då träder ligger på halva vägbanan. Kommunens jour har kontaktats.

Kvarterslokalen stängd under sommaren

Det beslöts under årsstämman 2022 att kvarterslokalen skulle vara stängd för uthyrning från och med vecka 25 till och med vecka 33.

Tack för er hjälp

I måndags sopades parkeringsplatserna och det var nästintill tomt på parkeringsplatserna. Bra jobbat allihopa. Nu kör vi samma sak på torsdag så är saken klar.

Målning och sopning av Parkeringsplatser

Den 13:e juni kommer HSB och fortsa?tter med att sopa fa?rdigt parkeringsplatserna. De bo?rjar pa? fo?rmiddagen med de tva? fo?rsta parkeringsplatserna pa? fredriksbergsva?gen och mjo?lmosseva?gen och de tva? andra efter klockan 12. Den 16:e juni kommer Skanska och ma?lar parkeringarna i omra?det

Ränteavdrag för kulvertbyte

Ränteavdrag för kulvertbytet för inkomståret 2021 är: För medlem som ägt fastigheten hela 2021 : 1 148 kr Har Du ägt fastigheten under del av året, så är ränteavdraget per månad som du ägt fastigheten: 96 kr (T. ex om Du ägt fastigheten i 5 månander: 5 x 96 = 480 kr )

NYHETER 2021-11-30 (klicka på "läs mer")

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2022 Härmed kallas Tordyvelns medlemmar till ordinarie årsstämma lördagen 2022-03-26, med start kl. 11. 00

Vinterinformation 2021-11-09 (klicka på "Läs Mer")

VÄGHINDER / SNÖSKOTTNING I slutet av alla tre gator som går inom Tordyveln, bort mot Ryd Centrum, finns för närvarande ett stopp i form av väghinder/betongsuggor. Dessa kommer att flyttas åt sidan, så att snöröjning skall kunna ske. Visar det sig att det kommer att ske biltrafik vintertid, kommer väghindren att flyttas tillbaka, och snöskottningen upphör vid utplacerade väghinder

Störningar (211107)

Com Hem/Tele 2 meddelar att det kommer att vara störningar på Bredband och Digital-Tv under Tisdagen den 9 november 2021, prel mellan 09.00-12.00. Orsaken är att underhållsarbete skall utföras.

Nyheter 2021-01-19

Under 2020 har Tordyvelns samfällighetsförening betalt 215 420 kronor i ränta för kulvertlånet. Varje fastighetsägare har möjlighet att yrka avdrag för sin del av betald ränta ( 1/179 per fastighet) Har ränta betalts för hela året 2020 är räntekostnaden 1 203 Har ränta betalt endast del av året är räntekostnaden per månad 100

Styrelsen informerar 2020-12-16, 2020-12-28, 2021-01-05

SIdan uppdaterad 2001-01-05 PARKERINGSTILLSTÅND 2021 har utlämnats enligt tidigare information på hemsidan, samt meddelande till varje fastighet. Utlämning skedde den 9-10 december. 26 fastigheter valde att inte hämta sina parkeringstillstånd för 2021

Styrenlsen informerar 2019-07-04 ("klicka på läs mera")

Kvarterslokalen: I juni månad gjordes en översyn av kvarterslokalen av Räddningstjänsten Skövde. Anledningen till detta var att medlemmar vill veta hur många som får vistas i kvarterslokalen samtidigt. Räddningstjänstens bedömning är att antalet maximeras till 50 personer
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.