Nyheter – oktober 2023
Nyheter – juli 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – september 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – januari 2021

Nyheter

Årsstämma save the date

Hej ! Årsstämman 2024 kommer att äga rum på lördagen den 16 mars kl 10:00-13:00. Kallelse med stämmohandlingar kommer snart men vi ville informera i förtid så att ni hinner planera in det. Årsstämman kommer att äga rum på finska föreningen, Skåningstorpsvägen 2 i Skövde (samma plats som förra året)

Paketboxarna försvinner

Hej ! Postnord har hört av sig och sagt upp avtalet med samfälligheten. Paketboxarna på Fredriksbergsvägen kommer tyvärr att plockas bort. Anledningen är att boxarna inte använts i den utsträckning som de anser krävs för att ha kvar dem

Se över era tak

Hej ! Styrelsen har fått frågor från medlemmar vars tak har börjat läcka. Denna vinter har haft stora snlmängder och som konsekvens har vissa medlemmar oturligt nog haft tak som börjat läcka. Samfälligheten är inte ansvarig för taken utan det är varje fastighetsägare som ansvarar för att byta/underhålla taken

Ränteavdrag för 2023

Hej ! Ränteavdraget som kan göras till Skatteverket avseende lån för byte av kulvert är på 1 424 kronor per fastighet och avser år 2023. Mvh Styrelsen

Oljespill på parkeringsplats

Hej! En bil har läckt mycket olja på den andra parkeringsplatsen på Mjölmossevägen. Bilens ägare har inte gjort sig till känna vilket gör att vi är tacksamma om någon ombserverat vem det kan vara. Styrelsen har meddelat en firma som ska komma och sanera spillet så snart de har möjlighet

Angående trasig belysning på Mjölmossevägen

Hej ! Som ni säkert märkt så är belysningen på gavlarna på Mjölmossevägen 17, 15 samt kvarterslokalen ur funktion. Det har konstaterats att en kabel till belysningen är skadad och behöver åtgärdas. För att åtgärda behöver det grävas och dras ny kabel

Avstängning av tappvarmvatten

Hej! Tappvarmvattnet kommer att vara avstängd under förmiddagen på måndagen den 2023-09-04. Anledning till detta är att det kommer att pågå arbete med att byta ut utrustning i undercentralen. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen

Stora lekplatsen trasig

Hej! Den stora lekplatsen vid kvarterslokalen är trasig, Plankor har gått sönder vilket gör att det är stor risk för skada om barn leker där. Vi har markerat lekplatsen med bland annat lappar och staket. Vi har pratat med HSB idag som sagt att de kommer att åtgärda skadorna idag

Rasad mur

Hej! En mur vid fredriksbergsvägen 30 har rasat. Troligtvis beror detta på att det regnat mycket och jorden bakom muren har blivit tung. Vi jobbar på att få muren lagad men i och med att det är semestertider så kan detta ta lite längre tid

Underrättelsen plangranskning Bussgata

Hej ! Skövde kommun har skickat ut ett brev gällande underrättelse. De har nu förlägt tiden för när man kan lämna sina synpunkter till Skövde kommun. Ni kan läsa mer här. MVH Styrelsen

Placering av paketboxar

Hej ! PostNords paketboxar kommer att placeras på långsidan på baksidan av garagen framför Fredriksbergsvägen 4A. Det var den plats som styrelsen samt PostNord ansåg som lämpligast. Vi hoppas att medlemmarna kommer att ha god nytta av denna service för området

Service av garageportar

Hej! På onsdag den 10/5 kommmer garageportsexperten att börja utföra service av garageportarna i samfälligheten. De kommer att börja med garagen längst med bullervallen: garagenummer 73 till 179 och de första parkeringarna vid Fredriksbergsvägen nummer 40 till 72 och mjölmossevägen nummer 128 till 160. På torsdag kommer de att börja med garagen längst upp på Fredriksbergsvägen nummer 1 till 39 och mjölmossevägen nummer 92 till 127

Sopning av parkeringsplatser

HSB kommer att sopa våra parkeringsplatser på onsdag den 19:e april. På förmiddagen börjar de med de tre första parkeringsplatserna på mjölmossevägen och fredriksbergsvägen och efter klockan 12 sopas de två resterande parkeringarna. Se till att inga bilar står på parkeringsplatserna under dessa tider så att HSB kan sopa ordentligt

Större ledningsarbete av Skövde kommun

Hej Skövde kommun kommer att genomföra ett större arbete av vattenledningar. Ni bör ha fått information om detta postat till er. Annars kan ni läsa mer nedan: https://www.skovde.se/ledningsarbete-v15

Protokoll från årsstämman 2023

Hej! Nu är protokollet från årsstämman justerat och vi har nu publicerat det under fliken protokoll. VI har även satt upp det på anslagstavlan i kvarterslokalen. Mvh Styrelsen.

Snöskottning av parkeringsplatser

Hej! Vi har fått synpunkter på att parkeringsplatserna inte är ordenltigt skottade. Vi har tagit upp detta med HSB och de säger att det är svårt för dem att skotta när det står bilar på parkeringarna vilket det ofta gör. De ska komma idag förmiddag och skotta parkeringarna igen så om ni kan så får ni gärna flytta på era bilar

Ränteavdrag för kulvertlån för 2023

Hej! Ränteavdraget för kulvertlån för inkomståret 2023 är 201 473 kronor totalt. Per fastighet blir detta 1 126 kronor. Mvh Styrelsen

Detaljplan för Bussgata

Skövde kommun har för avsikt att anlägga en bussgata mellan Timmervägen och Fredriksbergsvägen. Vi har tagit kontakt med kommunen få mer detaljer i ärendet. Kommunen har haft ett planmöte som ägde rum den 6:e februari

Polisen gräver på området

Vi har blivit kontaktade av polisen som uppgett att de kommer att gräva i omårdet runt Fredriksbergsvägen 10. Vi vet inte anledningen till detta men de har lovat att återställa området efter sig. De kommer även att kolla i brunnar i området

Klargörande om parkeringsregler

Klargörande om parkeringsregler Det har dykt upp frågor om regler för parkeringarna och nu kommer ett klargörande. Det som gäller är följande: Mellan 00-06 krävs parkeringstillstånd, gäster ska då stå på gästparkeringar i max 12 timmar. Mellan 06-00 kan gäster stå vart de vill

Nu har de nya parkeringskorten börjat gälla

Hej! Nu har de nya parkeringstillstånden börjat gälla. Vi hoppas att alla har dessa uppsatta i bilen. Det är ditt ansvar att se till att tillståndet ligger väl synligt i bilrutan. Mvh Styrelsen

Sopor som slängs utanför container

Hej Vi har fortsatta problem med personer som slänger sopor utanför containrarna. Detta kan orsaka problem med bland annat skadedjur och fåglar som äter från soporna. Det ser inte alls trevligt ut

Trasiga lampor

Vi har sett att flera lampor som sitter på förråden till fastigheterna inte fungerar. Dessa lampor ?tillhör samfälligheten och om de slutat att fungera kan ni kontakta ansvariga i styrelsen för att få nya glödlampor för att byta ut.?

Utdelning av parkeringskort

Hej! Vi kommer behöva dela ut parkeringskort innan årsskiftet. Styrelsen har fått klagomål från medlemmar om att det strider mot stämmobeslut att inte dela ut vilket är korrekt. Vi kommer därför dela ut kort vid flera tillfällen

Nytt protokoll att läsa

Hej Det senast protokollet går nu att läsa under fliken protokoll. Mötet den 24/8 fick ställas in på grund av sjukdom. Mvh styrelsen

Träd har fallit

Ett träd har fallit ner på vägen in på mjölmossevägen. Det är begränsad framkomlighet då träder ligger på halva vägbanan. Kommunens jour har kontaktats.

Kvarterslokalen stängd under sommaren

Det beslöts under årsstämman 2022 att kvarterslokalen skulle vara stängd för uthyrning från och med vecka 25 till och med vecka 33.

Tack för er hjälp

I måndags sopades parkeringsplatserna och det var nästintill tomt på parkeringsplatserna. Bra jobbat allihopa. Nu kör vi samma sak på torsdag så är saken klar.

Målning och sopning av Parkeringsplatser

Den 13:e juni kommer HSB och fortsa?tter med att sopa fa?rdigt parkeringsplatserna. De bo?rjar pa? fo?rmiddagen med de tva? fo?rsta parkeringsplatserna pa? fredriksbergsva?gen och mjo?lmosseva?gen och de tva? andra efter klockan 12. Den 16:e juni kommer Skanska och ma?lar parkeringarna i omra?det

Ränteavdrag för kulvertbyte

Ränteavdrag för kulvertbytet för inkomståret 2021 är: För medlem som ägt fastigheten hela 2021 : 1 148 kr Har Du ägt fastigheten under del av året, så är ränteavdraget per månad som du ägt fastigheten: 96 kr (T. ex om Du ägt fastigheten i 5 månander: 5 x 96 = 480 kr )

NYHETER 2021-11-30 (klicka på "läs mer")

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2022 Härmed kallas Tordyvelns medlemmar till ordinarie årsstämma lördagen 2022-03-26, med start kl. 11. 00

Vinterinformation 2021-11-09 (klicka på "Läs Mer")

VÄGHINDER / SNÖSKOTTNING I slutet av alla tre gator som går inom Tordyveln, bort mot Ryd Centrum, finns för närvarande ett stopp i form av väghinder/betongsuggor. Dessa kommer att flyttas åt sidan, så att snöröjning skall kunna ske. Visar det sig att det kommer att ske biltrafik vintertid, kommer väghindren att flyttas tillbaka, och snöskottningen upphör vid utplacerade väghinder

Störningar (211107)

Com Hem/Tele 2 meddelar att det kommer att vara störningar på Bredband och Digital-Tv under Tisdagen den 9 november 2021, prel mellan 09.00-12.00. Orsaken är att underhållsarbete skall utföras.

Nyheter 2021-01-19

Under 2020 har Tordyvelns samfällighetsförening betalt 215 420 kronor i ränta för kulvertlånet. Varje fastighetsägare har möjlighet att yrka avdrag för sin del av betald ränta ( 1/179 per fastighet) Har ränta betalts för hela året 2020 är räntekostnaden 1 203 Har ränta betalt endast del av året är räntekostnaden per månad 100

Styrelsen informerar 2020-12-16, 2020-12-28, 2021-01-05

SIdan uppdaterad 2001-01-05 PARKERINGSTILLSTÅND 2021 har utlämnats enligt tidigare information på hemsidan, samt meddelande till varje fastighet. Utlämning skedde den 9-10 december. 26 fastigheter valde att inte hämta sina parkeringstillstånd för 2021

Styrenlsen informerar 2019-07-04 ("klicka på läs mera")

Kvarterslokalen: I juni månad gjordes en översyn av kvarterslokalen av Räddningstjänsten Skövde. Anledningen till detta var att medlemmar vill veta hur många som får vistas i kvarterslokalen samtidigt. Räddningstjänstens bedömning är att antalet maximeras till 50 personer
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.