Kvarterslokal (Info + Bokning)

(uppdaterad 2022-01-11)

Så här bokar du kvarterslokalen

Kontrollera först i kalendern på hemsidan om lokalen är ledig.

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA

Räddningstjänsten har besiktigat kvarterslokalen 2019-06-17. Beslut från Räddningstjänsten är att de rekommenderar att det får finnas max 50 personer i kvarterslokalen samtidigt.

ORDNINGSREGLER FÖR KVARTERSLOKALEN

Beslutade av årsstämma i mars 2022

kvarterslokalen stängs för utlåning under följande tider
-från och med vecka 51 till och med vecka 1
-från och med vecka 25 till och med vecka 33
att förslaget tillämpas från och med 1 maj 2022

att medlem är bara lagfarna ägare till fastigheten
att hyresgäster inte kan låna kvarterslokalen
att inneboende i fastigheten inte kan låna kvarterslokalen
att medlem (=lagfaren ägare) som bryter mot ordningsreglerna stängs av för
fortsatt lån av kvartersloken
att avstängningen gäller tillsvidare.
att ovanstående tillägg tillämpas från och med 2022-04-01
att vid behov skall legitimation uppvisas (lagfarna ägare)

Beslutade av årsstämman i mars 2020

Kvarterslokalen är gemensam egendom och kan utlånas till medlem i föreningen. Medlem = lagfaren ägare till fastigheten.

Den som lånat lokalen får inte överlåta lånet till annan medlem eller utomstående.

Lokalen får disponeras efter det att bokning skett via SMS till styrelsens kontaktperson. Se hemsidan flik kvarterslokal info/bokning. Bokning av lokal måste ske minst tre dagar innan önskat datum.

Den som lånar lokalen är ansvarig för lokalen och skall närvara när lokalen nyttjas

I samband med att nyckel hämtas av den som lånat lokalen (ej via ombud) skall en deponeringsavgift erläggas med 800 i kontanter. Dessa återfås när nyckel återlämnas av den som lånat lokalen och under förutsättning att lokalen är städad *) och inga skador uppkommit. Skador/skadegörelse i/på lokalen under lånetiden betalas till fullo av den som lånat lokalen.

Den som lånar lokalen signerar blankett med ordningsregler/städregler och godkänner därmed lån av kvarterslokal. Lokalansvarig från styrelsen kontrollerar efter uthyrning tillsammans med den som lånat lokalen att allt är städat och inga skador uppkommit i/på lokalen och att samtlig utrustning finns kvar.

Lokalen är ur allergisynpunkt rök- och djur fri.

Inga levande ljus får användas i lokalen. Batteridrivna ljus rekommenderas.

Den som lånar lokalen är ansvarig för att gästerna uppträder korrekt på området (i och utanför kvarterslokalen) och att inte kringliggande fastigheter störs.

Ingen form av fritids och idrottsaktivitet får förekomma i lokalen.

Övernattning är inte tillåten i lokalen.

Kvarterslokalen får disponeras till kl. 24.00

*) Städning av kvarterslokalen

-dammsug alla golvytor

-vattentorka alla golv (samlingssal, kök, hall, toalett + glöm inte att städa toalett/handfat)

-töm alla papperskorgar (sopor slängs i sopcontainer och hushållsavfall i bruna kärl)

-området runt kvarterslokalen skall vara städad innan den som lånat lokalen lämnar platsen, oavsett tid på dygnet

-diska/torka/ställ tillbaka köksutrustning/porslin motsv.

-torka bord o stolar samt återställ dessa på sina platser

-köksytor skall vara avtorkade, kyl-frys-ugn-spis skall vara rengjorda (om de använts)

-kontrollera att altandörr o fönster är stängda

-rengör städutrustning

-om den som lånat lokalen lämnar den ostädad/dåligt städad och efter påpekande inte rättat till bristerna, anlitas städbolag på medlemmens bekostnad

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.