Logga in

Grannsamverkan

GRANNSAMVERKAN TORDYVELN. Först i detta dokumentet får Du eventuell information om aktuella händelser m.m. Längre ner i dokumentet finns en allmän information till Dig som bor i Tordyveln

AKTUELLA HÄNDELSER

2021-10-20: Via Skövde Grannsamverkan kommer information om att villainbrotten har ökat. En del av dem har skett även på dagtid. Ni som har larm, använd det på dagtid, även om Ni är borta en kortare tid. Var allmänt vaksam om Ni misstänker att obehöriga rör sig i området. Notera gärna bilnummer på bilar som ni inte känner igen/rör sig i området. Skriv gärna en notering på vår hemsida under fliken FORUM. Meddela gärna grannar om Ni reser bort. Tillsamman håller vi koll på okända människor o bilar. Polisens tipstelefon är 114 14. Vid pågående brott ring 112

------------------------

ALLMÄN INFORMATION OM GRANNSAMVERKAN I TORDYVELN

Tordyvelns samfällighet beslöt vid sin ordinarie årsstämma 2003 att ansluta sig till projektet GRANNSAMVERKAN (samverkan mot brott). Grannsamverkan är ett samarbete mellan polisen, försäkringsbolag och boende inom ett visst angivet område. Syftet är att via det egna ansvaret vara uppmärksam på vad som händer i sitt bostadsområde, samt att rapporterna när något avviker från det normala. Genom vaksamhet och samverkan vill vi undvika inbrott, stöld, skadegörelse m.m.

Kontaktperson i styrelsen för Grannsamverkan är Sigvard Eriksson

Inom samfälligheten finns skyltar uppsatta som informerar om att vi är med i Grannsamverkan.

Förhoppningsvis är alla som bor i Tordyveln vaksamma på vad som sker inom vårt bostadsområde. Rapportera det som Ni anser avviker från det normala. Skriv/informera på vår hemsida ( www.tordyveln.com) under fliken FORUM.

Av tillgänglig statistik framgår, att områden som har en aktiv Grannsamverkan har relativt få brott (eller inga brott), jämfört med områden som valt att stå utanför Grannsamverkan. Intresset för medlemskap i Grannsamverkan är stort i områden där flera inbrott/skadegörelse har skett.

Genom Grannsamverkan ska den ”tänkte tjuven” få klart för sig, att inom Tordyveln är vi ALLA;

- EXTRA UPPMÄRKSAMMA, och

- har genomfört FÖREBYGGANDE åtgärder, samt

- ha en bra och fortlöpande kontakT med polisen

(Ett exempel för Tordyveln är våra garage. Styrelsen får ibland information om att portar står olåsta. Det innebär att tillträde kan ske till hela garaget, och att en tjuv kan stjäla allt vad som finns i garaget).

Tips och ideér, t.ex för semesterperioden, kan du hitta på följande hemsida. https://www.samverkanmotbrott.se.

(SIDAN UPPDATERAD 2021-08-26)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.